Mogelijk kunt u via onze website geen aanvraag indienen waar DigiD voor nodig is. Is de aanvraag niet gelukt? Neem dan contact met ons op via (038) 443 16 16 of kom langs. Lees meer in het nieuwsbericht.

Vastgesteld stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan t Veen-Noord Hattem

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8051
Publicatiedatum
07-01-2020
Bekendmaking

.

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem, maakt bekend, dat de gemeenteraad op 16 december 2019 het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan ‘’t Veen-Noord Hattem’ heeft vastgesteld.

Doel van het plan

Het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan komen in de plaats van de Welstandsnota 2005 van de gemeente Hattem.

Inzage

De betreffende stukken liggen van donderdag 9 januari 2020 tot en met woensdag 19 februari 2020 (zes weken) op afspraak ter inzage in het stadhuis. U kunt via www.hattem.nl/afspraak of telefonisch (038) 443 16 16 een afspraak maken. Het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan zijn tevens digitaal te raadplegen op www.hattem.nl.

Geen reactie mogelijk

Op grond van artikel 8:3 van de Algemene wet bestuursrecht kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen dit besluit.

De aanvulling op de welstandsrichtlijnen treden één dag na deze bekendmaking in werking. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de gemeente Hattem, www.hattem.nl.

Procedure

.