Mogelijk kunt u via onze website geen aanvraag indienen waar DigiD voor nodig is. Is de aanvraag niet gelukt? Neem dan contact met ons op via (038) 443 16 16 of kom langs. Lees meer in het nieuwsbericht.

Verleende APV vergunning Bartiméus Fonds

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcodes)
  • 8051
  • 8052
Publicatiedatum
07-01-2020
Bekendmaking

Verleende vergunning

Beschrijving

  • Voor het houden van een collecte van 19 tot en met 24 oktober 2020 door Bartiméus Fonds, verzonden 24 december 2019.

Procedure

Tegen een APV-vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.