Verleende omgevingsvergunning Stettin 16

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8052BS 16
Publicatiedatum
14-01-2020
Bekendmaking

Verleende vergunning

Beschrijving

  • Stettin 16: activiteit bouw, voor de doorbraak tussen woning en garage, verzonden 6 januari 2020.

Procedure

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

  • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
  • Adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
  • Degenen die beroep willen aantekenen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.