Verleende APV vergunning Fanfarekorps Ons Genoegen

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051
Publicatiedatum
21-01-2020
Bekendmaking

Verleende vergunning

Beschrijving

  • Wet op de Kansspelen: voor het houden van een loterij met de trekking op 5 december 2020 aan Fanfarekorps Ons Genoegen, verzonden 10 januari 2020.

Procedure

Tegen een APV-vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.