Verleende APV vergunning Muziek, Borrels en Bites

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051
Publicatiedatum
21-01-2020
Bekendmaking

Verleende vergunning

Beschrijving

•    Voor Muziek, Borrels en Bites op 26 juni 2020 op het Tinneplein, verzonden 14 januari 2020.

Procedure

Tegen een APV-vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.