Verleende omgevingsvergunning Lippenoordweg 2A t/m 24 E (even), 26 t/m 34 en Zandkamp 9 t/m 17 (oneven)

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcodes)
  • 8051
  • 8052
Publicatiedatum
21-01-2020
Bekendmaking

Verleende vergunning

Beschrijving

•    Lippenoordweg 2A t/m 24 E (even), 26 t/m 34  en Zandkamp 9 t/m 17 (oneven): activiteit bouw, voor het bouwen van tien woningen en vijftig appartementen, verzonden 10 januari 2020.

Procedure

Tegen een verleende vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.