Overeenkomst ‘’t Veen-Noord’

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 8051
  • 8052
Publicatiedatum
29-01-2020
Bekendmaking

-

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem maakt, overeenkomstig artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat zij voor het bestemmingsplan “’t Veen-Noord Hattem” een aanvulling op de anterieure overeenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wro hebben afgesloten.

Doel van de overeenkomst

In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de wijzigingen ten opzichte van het Woningplan indien en voor zover het ondergrondse hoogspanningstracé het Plangebied raakt of doorkruist.

Inzagetermijn

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt vanaf donderdag 30 januari 2020 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het stadhuis (tot en met woensdag 11 maart 2020). U kunt een afspraak maken via www.hattem.nl/afspraak of telefonisch via (038) 443 16 16.

Tegen de aanvulling op de anterieure overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Procedure

-