Verleende APV vergunning Sextet-toernooi

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcodes)
  • 8052
  • 8051
Publicatiedatum
29-01-2020
Bekendmaking

Verleende vergunning

Beschrijving

•    Sextet-toernooi op 18 april 2020 op het Tinneplein, verzonden 17 januari 2020.

Procedure

Tegen een APV-vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.