Verleende omgevingsvergunning Vijzelpad 95

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051KM 95
Publicatiedatum
05-02-2020
Bekendmaking

Verleende vergunning

Beschrijving

•    Vijzelpad 95: activiteit werk of werkzaamheden uitvoeren, voor het kappen van een boom, verzonden 28 januari 2020.

Procedure

Tegen een verleende vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.