Verleende APV vergunning Zomerconcert

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051CG 13
Publicatiedatum
11-02-2020
Bekendmaking

Verleende vergunning

Beschrijving

•    Zomerconcert op 27 juni 2020 in de Triangel aan de Veenburgerweg 13, verzonden 31 januari 2020.

Procedure

Tegen een APV-vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.