Verleende APV vergunning Oud Hollandse Markt

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051GH
Publicatiedatum
25-02-2020
Kaart behorende bij: Verleende APV vergunning Oud Hollandse Markt

Verleende vergunning

Beschrijving

•    Oud Hollandse Markt op 5 en 6 juni 2020 op het Kerkplein, verzonden 18 februari 2020.

Procedure

Tegen een APV-vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.