Geaccepteerde melding Libanonweg 10

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051NV 10
Publicatiedatum
02-03-2020
Kaart behorende bij: Geaccepteerde melding Libanonweg 10

--.

Beschrijving

•    Libanonweg 10: melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen, verzonden 21 februari 2020.

Procedure

Tegen een geaccepteerde melding kunt u geen bezwaarschrift indienen.