Vergunningsvrij project Scherenenkweg 2

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8051KH 2
Publicatiedatum
02-03-2020
Kaart behorende bij: Vergunningsvrij project Scherenenkweg 2

.

Beschrijving

•    Scherenenkweg 2: activiteit bouw, voor het vervangen van een zwembad, verzonden 27 februari 2020.

Procedure

Tegen een besluit vergunningvrij project kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.