Verleende omgevingsvergunning Burg Van Heemstralaan 2

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051AR 2
Publicatiedatum
25-02-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Burg Van Heemstralaan 2

Verleende vergunning

Beschrijving

•    Burg Van Heemstralaan 2: activiteit bouw en handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten, voor het vervangen van een hekwerk, verzonden 25 februari 2020.

Procedure

Tegen een verleende vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.