Verlengen beslistermijn Kleine Gracht 12

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8051VK 12
Publicatiedatum
10-03-2020
Kaart behorende bij: Verlengen beslistermijn Kleine Gracht 12

Verlengen beslistermijn

Beschrijving

•    Kleine Gracht 12: het college heeft de beslistermijn met 6 weken verlengd voor de aanvraag met de activiteit bouw, voor het oprichten van een tijdelijk bijgebouw, verzonden 3 maart 2020.

Procedure

Tegen een verleende vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.