Verleende omgevingsvergunning Maeskamp 32

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051MJ 32
Publicatiedatum
18-03-2019
Bekendmaking

Verleende vergunning

Beschrijving

•    Maeskamp 32: activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, voor het vergroten van een overkapping, verzonden 11 maart 2019.

Procedure

Tegen een verleende omgevingsvergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.