Verleende omgevingsvergunning Van Deldensweg 7

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051AN 7
Publicatiedatum
19-03-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Van Deldensweg 7

Verleende vergunning

Beschrijving

•    Van Deldensweg 7: activiteit bouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, voor het uitbreiden van de woning, verzonden 10 maart 2020.

Procedure

Tegen een verleende vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.