Agenda gecombineerde commissievergadering 15 april 2019

Type bekendmaking
agenda en notulen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Hattem
Publicatiedatum
09-04-2019
Bekendmaking

-

Beschrijving

Op maandag 15 april 2019 om 20.00 uur komen de commissie Sociale Zaken en de commissie Algemene en Ruimtelijke Zaken in een gecombineerde vergadering bijeen in het stadhuis. Het betreft een openbare vergadering in breed verband. De agenda is als volgt:

1.    Opening.
2.    Vaststellen agenda en mededelingen.
3.    Vaststellen besluiten- en toezeggingenlijst commissievergadering 25 februari 2019.
4.    Voorgenomen besluit pilot Markt.
5.    Kredietaanvraag afronding uitloopgebied Assenrade IJsbaan en aankoop percelen Prorail.
6.    Begraafplaatsverordening en aangepaste legesverordening.
7.    Convenant regionale samenwerking BW MO.
8.    Financiële verordening gemeente Hattem 2019.
9.    Bijpraatmoment: bouwstenennotitie Omgevingsvisie.
10.    Voortgang afhandeling vragen en toezeggingen.
11.    Ingekomen stukken.
12.    Mededelingen van en vragen aan het college.
13.    Sluiting.

De agenda en bijbehorende stukken liggen ter inzage in het stadhuis. U kunt ze ook vinden op de website www.hattem.nl/gemeenteraad.

Spreekrecht

Tijdens de vergadering kunt u inspreken. De spelregels vindt u op de website www.hattem.nl/gemeenteraad.

Live op radio, tv en computer

De vergadering is live te volgen via RTV Hattem. Kijk voor frequenties op de website www.rtvhattem.nl. Via deze website is de vergadering ook live op de computer te volgen.

Procedure

-