Verleende omgevingsvergunning Veldweg 6

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051NR 6
Publicatiedatum
09-04-2019
Bekendmaking

Verleende omgevingsvergunning

Beschrijving

•    Veldweg 6: activiteit bouw, voor het vergroten van een dakkapel, verzonden 28 maart 2019.

Procedure

Tegen een verleende vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.