Verleende omgevingsvergunning Kerkstraat 29 en 31

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcodes)
  • 8051GK 29
  • 8051GK 31
Publicatiedatum
21-04-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Kerkstraat 29 en 31

Verleende vergunning

Beschrijving

Kerkstraat 29 en 31: activiteit bouw en handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten, voor het realiseren van twee appartementen, verzonden 14 april 2020.

Procedure

Tegen een verleende vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.