Verleende APV-vergunning ZAC Klimcriterium van Hattem

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Hattem
Publicatiedatum
06-05-2019
Bekendmaking

Tegen een APV-vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Beschrijving

•    ZAC Klimcriterium van Hattem op 28 mei 2019 op de Burg. Honcooplaan en omgeving, verzonden 30 april 2019.

Procedure

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.