Verleende omgevingsvergunning Geldersedijk 11A

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051EP 11 A
Publicatiedatum
23-04-2019
Bekendmaking

Verleende omgevingsvergunning

Beschrijving

•    Geldersedijk 11A: activiteit bouw, voor het realiseren van een dakopbouw, verzonden 29 april 2019.

Procedure

Tegen een verleende vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.