Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning 2e Steeg 2A

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8051EK 2 A
Publicatiedatum
23-04-2019
Bekendmaking

Verlengen beslistermijn

Beschrijving

•    2e Steeg 2A: het college heeft de beslistermijn met 6 weken verlengd voor de aanvraag met de activiteit bouw, voor het realiseren van een appartement, verzonden 26 april 2019.

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.