Agenda commissievergadering 20 mei 2019

Type bekendmaking
agenda en notulen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Hattem
Publicatiedatum
13-05-2019
Bekendmaking

-

Beschrijving

Op maandag 20 mei 2019 om 20.00 uur komen de commissie Sociale Zaken en de commissie Algemene en Ruimtelijke Zaken bijeen in het stadhuis. De commissies starten met een gezamenlijk deel en vergaderen daarna afzonderlijk verder.

Gezamenlijke agenda
1.    Opening
2.    Vaststelling van de agenda en mededelingen
3.    Vaststelling besluiten- en toezeggingenlijst gecombineerde vergadering15 april 2019
4.    Traject ‘Verkenner provincie Gelderland’

Agenda commissie Algemene en Ruimtelijke zaken
5.    Bekrachtigen geheimhouding collegeverklaring ENSIA 2018
6.    Prioritering integraal veiligheidsplan 2020-2023
7.    Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O kadernota 2020
8.    VNOG begroting 2020, jaarrekening 2018 en kadernota 2020
9.    ODNV meerjarenbegroting 2020-2023, jaarstukken 2018 en begrotingswijziging 2019
10.    Voortgang afhandeling vragen en toezeggingen
11.    Lijst ingekomen stukken
12.    Mededelingen van en vragen aan het college
13.    Sluiting

Agenda commissie Sociale Zaken
5.    Cliënt ervaringsonderzoeken Sociaal Domein
6.    Wijziging GR Basismobiliteit (Plus OV)
7.    GGD NOG jaarstukken en programmabegroting 2020
8.    Voortgang afhandeling vragen en toezeggingen
9.    Lijst ingekomen stukken
10.    Mededelingen van en vragen aan het college
11.    Sluiting

De agenda’s en bijbehorende stukken liggen ter inzage in het stadhuis. U kunt ze ook vinden op de website www.hattem.nl/gemeenteraad.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen kunt u inspreken. De spelregels vindt u op de website www.hattem.nl/gemeenteraad.

Live op radio, tv en computer

De vergadering in de raadzaal is live te volgen via RTV Hattem. Kijk voor frequenties op de website www.rtvhattem.nl. Via deze website is de vergadering ook live op de computer te volgen.

Procedure

-