Verkeersbesluit verkeersmaatregelen ‘t Veen

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 8051
  • 8052
Publicatiedatum
11-05-2020
Kaart behorende bij: Verkeersbesluit verkeersmaatregelen ‘t Veen

-

Beschrijving

Van 50 km/ uur zone naar 30 km/uur zone in ‘t Veen
In overeenstemming met het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan, neemt gemeente Hattem een besluit om de geldende 50 km/uur om te zetten naar een 30 km/uur zone. Wij leggen bij de ingang van de Hoopjesweg vanaf de Apeldoornseweg én op de Hezenbergerweg ter hoogte van de 4e industrieweg, een zogenaamde poortconstructie aan.
Dat betekent dat de bebording en de belijning op de weg, duidelijk maken dat weggebruikers een 30 km/u zone inkomen.
Het verkeersbesluit is op 28 april 2020 gepubliceerd in de Staatscourant. U kunt het verkeersbesluit inzien via de website officielebekendmakingen.nl (gebruik de zoekterm: 2020-24123) Het besluit is ook op afspraak in te zien op het stadhuis. U kunt hiervoor bellen met 038 433 16 16.

Inmiddels zijn omwonenden, perceel- en bedrijfseigenaren in ’t Veen geïnformeerd.
Nadat de regels van het RIVM versoepeld zijn, nemen wij contact op met de aanwonenden van de locaties waar wij verkeersremmende maatregelen noodzakelijk achten. In overleg bekijken we wat verstandig en/of handig is.

Procedure

-