Verleende omgevingsvergunning Kerkstraat 26

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051GM 26
Publicatiedatum
22-05-2019
Einddatum
03-07-2019
Bekendmaking Tegen een verleende vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Beschrijving

  • Kerkstraat 26: activiteit reclame, voor het wijzigen van de reclame uitingen, verzonden 13 mei 2019: activiteit bouw en handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten, voor aanbrengen van een deur, verzonden 13 mei 2019.

Procedure

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.