Verleende omgevingsvergunning Oude Kerkweg 2, 4A en 4B

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051KX 2
Publicatiedatum
22-05-2019
Einddatum
03-07-2019
Bekendmaking

Tegen een verleende vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Beschrijving

  • Oude Kerkweg 2, 4A en 4B: activiteit werk of werkzaamheden uitvoeren, voor het kappen van 2 bomen, verzonden 14 mei 2019.

Procedure

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.