Verleende omgevingsvergunning Veldweg 45

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051NN 45
Publicatiedatum
22-05-2019
Einddatum
03-07-2019
Bekendmaking

Tegen een verleende vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Beschrijving

  • Veldweg 45: activiteit bouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, voor het oprichten van een berging, verzonden 14 mei 2019.

Procedure

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.