Verleende omgevingsvergunning Zuiderzeestraatweg 8A

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051SM 8 A
Publicatiedatum
22-05-2019
Einddatum
03-07-2019
Bekendmaking

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

 

  • Degenen die
  • Adviseurs die
  • Belanghebbenden
  • Degenen die

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders maakt ingevolge artikel 3.10, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend, dat een omgevingsvergunning is verleend voor de activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening  voor het wijzigen van de bestemming horecadoeleinden naar wonen. Het betreft het perceel Zuiderzeestraatweg 8A in Hattem, kadastraal bekend gemeente Hattem, sectie G, nummer 132. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 0244201800502.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 22 mei 2019 voor zes weken op afspraak ter inzage in het stadhuis. U kunt een afspraak maken via www.hattem.nl/afspraak of (038) 443 16 16. De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.

Procedure

Beroepschrift indienen

De gemeente beslist over uw bezwaar tegen een gemeentelijk besluit. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over uw bezwaar, dan kunt u in beroep gaan. In de brief van de gemeente met de beslissing op uw bezwaarschrift staat vermeld bij wie u in beroep kunt gaan. Dit is meestal de rechtbank.