Verleende ontheffing aan Hippinksterconcours

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Hattem
Publicatiedatum
22-05-2019
Einddatum
03-07-2019
Bekendmaking Tegen een APV-vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Beschrijving

  • Het plaatsen van reclameborden van 3 tot en met 8 juni 2019 langs de vier invalswegen voor het Hippinksterconcours, verzonden 13 mei 2019.

Procedure

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.