Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Hommelbrink 6

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8051PV 6
Publicatiedatum
22-05-2019
Einddatum
03-07-2019
Bekendmaking Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u een bezwaarschrift indienen.

Beschrijving

  • Hommelbrink 6: het college heeft de beslistermijn met 6 weken verlengd voor de aanvraag met de activiteit bouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, voor het oprichten van een kapschuur, verzonden 7 mei 2019.

Procedure

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.