Feestdagenregeling openstelling winkels

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 8052
  • 8051
Publicatiedatum
18-05-2020
Kaart behorende bij: Feestdagenregeling openstelling winkels

-

Beschrijving

Het college heeft op basis van artikel 6 van de Verordening winkeltijden op 28 april 2020 besloten feestdagen aan te wijzen waarop winkels geopend mogen zijn voor publiek. Deze dagen zijn: Nieuwjaarsdag (indien geen zondag), 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag en 2e Kerstdag (indien geen zondag). Winkels mogen op deze dagen geopend zijn voor publiek van 06.00 uur tot 22.00 uur.

Voor nadere informatie: cluster vergunningverlening & handhaving.
Personen die door het besluit rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college. Het besluit treedt direct in werking, ook al wordt er bezwaar gemaakt. Bent u van mening dat de werking van het besluit geschorst zou moeten worden, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van het College van beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA ’s-Gravenhage. U moet dan aangeven waarom het voor u erg belangrijk is dat het besluit nog niet wordt uitgevoerd.

Procedure

-