Verleende APV vergunning aan Supportersclub Hatto Heim

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcodes)
  • 8052
  • 8051
Publicatiedatum
19-05-2020
Kaart behorende bij: Verleende APV vergunning aan Supportersclub Hatto Heim

Verleende vergunning

Beschrijving

Vergunning is verleend voor het houden van een loterij met de trekking op 19 juni 2020 aan Supportersclub Hatto Heim, verzonden 14 mei 2020.

Tegen een APV-vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Procedure

Tegen een APV-vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.