Verlenging beslistermijn IJsselstraat 19

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8051HM 19
Publicatiedatum
19-05-2020
Kaart behorende bij: Verlenging beslistermijn IJsselstraat 19 Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u een bezwaarschrift indienen.

Beschrijving

•    IJsselstraat 19, het college heeft de beslistermijn met 6 weken verlengd voor de aanvraag omgevingsvergunning met de activiteit bouw, voor het realiseren van een nokverhoging en een dakkapel, verzonden12 mei 2020.

Procedure

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.