Vergunningsvrij project Van Arnhemweg 8

Type bekendmaking
kapvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 8051RA 8
Publicatiedatum
29-05-2019
Einddatum
10-07-2019
Bekendmaking

Tegen een vergunningsvrij project kunt ueen bezwaarschrift indienen.

Beschrijving

  • Van Arnhemweg 8: activiteit werk of werkzaamheden uitvoeren, voor het kappen van een boom, verzonden 20 mei 2019.

Procedure

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.