Verleende APV-vergunning aanleg uitweg Oude Kerkweg 4

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051KZ 4
Publicatiedatum
29-05-2019
Einddatum
10-07-2019
Bekendmaking

Tegen een verleende APV-vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Beschrijving

  • Het aanleggen van een uitweg aan de Oude Kerkweg 4, verzonden 21 mei 2019.

Procedure

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.