Verleende APV-vergunning parkeergarageconcert

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051GT 21
Publicatiedatum
29-05-2019
Einddatum
10-07-2019
Bekendmaking

Tegen een verleende APV-vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Beschrijving

  • Parkeergarageconcert op 13 september 2019 in de parkeergarage aan de Koestraat 21, verzonden 21 mei 2019.

Procedure

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.