Verleende omgevingsvergunning Kanstanjelaan 17

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051NJ 17
Publicatiedatum
29-05-2019
Einddatum
10-07-2019
Bekendmaking

Tegen een verleende omgevingsvergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Beschrijving

  • Kastanjelaan 17: activiteit bouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, voor het uitbreiden van de woning en het tijdelijk bewonen van het bijgebouw, verzonden 20 mei 2019.

Procedure

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.