Verleende omgevingsvergunning Kruisstraat 13

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051GD 13
Publicatiedatum
29-05-2019
Einddatum
10-07-2019
Bekendmaking

Tegen een verleende omgevingsvergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Beschrijving

  • Kruisstraat 13: activiteit bouw, reclame en monument, voor het verbouwen van een pand en het aanbrengen van reclame uitingen, verzonden 21 mei 2019.

Procedure

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.