Aangevraagde omgevingsvergunning Geldersedijk 87

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8051SE 87
Publicatiedatum
05-06-2019
Einddatum
17-07-2019
Bekendmaking

-

Beschrijving

  • Geldersedijk 87: activiteit bouw, voor het uitbreiden van een ligboxenstal, ingekomen 28 mei 2019.

Tegen een aangevraagde vergunning kunt u geen bezwaarschrift indienen.

Procedure

-