Verleende APV-vergunning Hattems Muziekfeest

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051CG 13
Publicatiedatum
05-06-2019
Einddatum
17-07-2019
Bekendmaking

Tegen een APV-vergunnng kunt u een bezwaarschrift indienen.

Beschrijving

  • Hattems Muziekfeest op 28 september 2019 in de Triangel aan de Veenburgerweg 13, verzonden 29 mei 2019.

Procedure

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.