Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Kruisstraat 1

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8051GD 1
Publicatiedatum
05-06-2019
Einddatum
17-07-2019
Bekendmaking

Tegen het verlengen van een beslistermijn kunt u een bezwaarschrift indienen.

Beschrijving

  • Kruisstraat 1: het college heeft op verzoek van de aanvrager de beslistermijn met 6 weken verlengd voor de aanvraag met de activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, voor het toevoegen van de bestemming wonen op de begane grond, verzonden 27 mei 2019.

Procedure

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.