Agenda commissievergadering Algemene en Ruimtelijke Zaken 17 juni 2019

Type bekendmaking
agenda en notulen
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
 • 8051
Publicatiedatum
11-06-2019
Bekendmaking

-

Beschrijving

Op maandag 17 juni 2019 komt de commissie Algemene en Ruimtelijke Zaken in een openbare vergadering bijeen in het stadhuis. De vergadering begint om 20.00 uur. De agenda is als volgt:

 1. Opening.
 2. Vaststelling agenda en mededelingen.
 3. Vaststelling besluiten- en toezeggingenlijst vergadering 20 mei 2019.
 4. Bestrating marktplein.
 5. Vaststelling Bestemmingsplan Consmema ’t Veen.
 6. Jaarverslag 2018 commissie bezwaarschriften H2O.
 7. Verlenging Huisvestingsverordening 2015.
 8. Ontwerp VVGB Groeneweg 4.
 9. Voortgang afhandeling vragen en toezeggingen.
 10. Ingekomen stukken.
 11. Mededelingen van en vragen aan het college.
 12. Sluiting.

Hierna vergaderen de commissies Algemene en Ruimtelijke zaken en Sociale Zaken gezamenlijk verder om 21.00 uur. De agenda is als volgt:

 1. Opening.
 2. Vaststelling van de agenda en mededelingen.
 3. Voorjaarsnota 2019.
 4. Kadernota 2020.
 5. Mededelingen van en vragen aan het college.
 6. Sluiting.

De agenda’s en bijbehorende stukken liggen ter inzage in het stadhuis. U kunt ze ook vinden op de website www.hattem.nl/gemeenteraad.

Meedoen

Het is iedereen toegestaan mee te discussiëren over een agendapunt. U hoeft zich hiervoor niet van tevoren aan te melden. Meer informatie hierover vindt u op de website www.hattem.nl/gemeenteraad.

Live op radio, tv en computer

Het gezamenlijke deel en de vergadering van de commissie Algemene en Ruimtelijke Zaken zijn live te volgen via RTV Hattem. Kijk voor frequenties op de website www.rtvhattem.nl. Via deze website is de vergadering ook live op de computer te volgen.

Procedure

-