Aanwijzingsbesluit toezichthouder rechtmatigheid en kwaliteit Wmo 2015 en Jeugdwet

Type bekendmaking
aanwijzingsbesluit
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 8051
  • 8052
Publicatiedatum
05-09-2019
Bekendmaking

-

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem,

gelet op artikel 6.1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening jeugdhulp 2019 gemeente Hattem

BESLUIT:
als toezichthouders op de rechtmatigheid en kwaliteit van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet met ingang van 1 januari 2019 de toezichthouders van de Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe alsmede de GGD Noord- en Oost-Gelderland aan te wijzen.

Aldus besloten d.d. 18 september 2018

de secretaris,

de burgemeester,

Procedure

-