Agenda vergadering brede commissie 9 september 2019

Type bekendmaking
agenda en notulen
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 8052
  • 8051
Publicatiedatum
03-09-2019
Bekendmaking

-

Beschrijving

Op maandag 9 september komen de commissie Sociale Zaken en de commissie Algemene en Ruimtelijke Zaken in een openbare vergadering bijeen in het stadhuis. De vergadering begint om 20.00 uur. De agenda is als volgt:

1.    Opening
2.    Vaststelling van de agenda en mededelingen
3.    Vaststelling besluiten- en toezeggingenlijst vergaderingen ARZ en SZ van 17 juni 2019
4.    Evaluatie minimaregelingen
5.    Toelichting resultaten woningbehoefteonderzoek
6.    Consultatie raad bod Triada vooruitlopend op prestatieafspraken
7.    Jaarverslag Willem Greevefonds
8.    Informatie voor de raad 'Vastellen uitvoeringsplan GVVP'
9.    Vaststellen rechtspositieregeling raads- en commissieleden
10.    Benoeming griffier
11.    Voortgang afhandeling vragen en toezeggingen
12.    Lijst ingekomen stukken
13.    Mededelingen van en vragen aan het college
14.    Sluiting

De agenda en bijbehorende stukken liggen ter inzage in het stadhuis. U kunt ze ook vinden op de website www.hattem.nl/gemeenteraad.

Meedoen

Het is iedereen toegestaan mee te discussiëren over een agendapunt. U hoeft zich hiervoor niet van tevoren aan te melden. Meer informatie hierover vindt u op de website www.hattem.nl/gemeenteraad.

Live op radio, tv en computer

De vergadering is live te volgen via RTV Hattem. Kijk voor frequenties op de website www.rtvhattem.nl. Via deze website is de vergadering ook live op de computer te volgen.

Procedure

-