Verleende omgevingsvergunning Parklaan 22

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051VA 22
Publicatiedatum
24-09-2019
Bekendmaking

Verleende vergunning

Beschrijving

  • Parklaan 22: activiteit bouw, voor het verbouwen van de woning, verzonden 16 september 2019.

Procedure

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

  • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
  • Adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
  • Degenen die beroep willen aantekenen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.