Verleende ontheffing Stationslaan 1

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8051NC 1
Publicatiedatum
24-09-2019
Bekendmaking

Tegen een APV-vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Beschrijving

  • Stationslaan 1: het veroorzaken van geluid tijdens bouwwerkzaamheden op 24 september 2019, verzonden 16 september 2019.

Procedure

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.