Verleende omgevingsvergunning Kerkstraat 11-13

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcodes)
  • 8051GJ 11
  • 8051GJ 13
Publicatiedatum
19-11-2019
Bekendmaking

Verleende vergunning

Beschrijving

  • Kerkstraat 11-13: activiteit bouw en handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten, voor het splitsen van het pand, verzonden 7 november 2019.

Procedure

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

  • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
  • Adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
  • Degenen die beroep willen aantekenen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.