Verleende APV vergunning collecte Stichting Hospice Hattem

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcodes)
  • 8051
  • 8052
Publicatiedatum
03-12-2019
Bekendmaking

Verleende vergunning

Beschrijving

  • Het houden van een collecte van 9 tot en met 15 februari 2020 aan Stichting Hospice Hattem, verzonden 26 november 2019.

Procedure

Tegen een APV-vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.