Verleende omgevingsvergunning Hendrikjesweg 6

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051ZE 6
Publicatiedatum
26-11-2019
Bekendmaking

Verleende vergunning

Beschrijving

  • Hendrikjesweg 6: activiteit bouw, voor het plaatsen van een dakkapel, verzonden 21 november 2019.

Procedure

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

  • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
  • Adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
  • Degenen die beroep willen aantekenen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.